Skrotar fordon

Skrotar fordon

Skrotar fordon, personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton. I allmänhet är det kostnaden som får avgöra om bilen skall anses som uttjänt och därmed skrotas, även om vissa ägare framhåller att dennes miljötänkande har påverkat beslutet om skrotningen av fordonet. I de flesta fall är det resultatet av den obligatoriska bilbesiktningen. Det fäller avgörandet om det är värt att kosta på bilens krävda förbättringar.

LÄS MER: Bra att veta om skrotning av bilar

En enkel kalkyl där fordonets totala körsträcka medräknas visar ofta att bilen bör bytas ut och därmed även skrotas. Att skrota bilen är detsamma som att göra sig av med den så billigt som möjligt. Vissa personer anser tydligen att det enklaste sättet är att dumpa skrotbilen. I naturen eller helt enkelt på någon parkeringsplats. Det är bara att plocka bort registreringsskyltarna så att ägaren inte kan spåras.

Skrotar fordon, personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton. I allmänhet är det kostnaden som får avgöra om bilen skall anses som uttjänt och därmed skrotas
Skrotar fordon, personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton. I allmänhet är det kostnaden som får avgöra om bilen skall anses som uttjänt och därmed skrotas

Detta förfarande syftar i första hand på att ägaren tror sig spara pengar i samband med skrotningen. Det stämde väl också med verkligheten för många år sedan. Även om skrotningspremien inte finns längre. Är det en det en villfarelse att tro att bilskrotning normalt medför någon kostnad. Det enda besväret en bilägare behöver göra är att ringa ett samtal. För att bli av med sin skrotbil gratis och på ett lagligt sätt.

LÄS MER: Skrotas bilen av ett ombud krävs fullmakt

Enligt Bilproducenternas direktiv mottar en auktoriserad bilskrot en skrotbil gratis. Och enligt praxis skall dessa auktoriserade företag finnas inom fem mil från kund. Skrotningsföretagen, som skrotar fordon är under en statlig styrd bilskrotningsförordning, ingår i en  återvinningskedja. Denna har genom idogt utvecklingsarbete nått stipulerat 95 % återvinning. Denna kretsgång av olika material genererar naturligtvis pengar i motsats till den dumt nog dumpade bilen. Som kan kosta ägare ett stort bötesbelopp vid en eventuell spårning.

LÄS MER: Lämplig aktör som kan bilskrotning i Göteborg

En del av dessa pengar kommer ägaren till del vid leveransen av skrotbilen. Bilägaren, som bestämt bilskrotning, bör för egen säkerhet tillse att fordonet hamnar hos en auktoriserad bilskrot. Det viktigaste för ägaren är att fordonet blir avregistrerat hos Trafikstyrelsen. Många oseriösa aktörer utnyttjar oförsiktiga ägare med villfarelse om skrotning men säljer bilen vidare för nyttjande i trafik.  Genom att erhålla ett skrotningsintyg garanteras ägaren ett lagligt förfarande.

Hämtning av skrotbil utan hjul av Bilbärgning Gbg AB. Företaget hämtar om ni skrotar bilen i Göteborg eller dess kranskommuner. Bärgningen är oftast gratis om bilen inte saknar delar.
Hämtning av skrotbil utan hjul av Bilbärgning Gbg AB. Företaget hämtar om ni skrotar bilen i Göteborg eller dess kranskommuner. Bärgningen är oftast gratis om bilen inte saknar delar.

Många bilar är avställda vid skrotningsbeslut och därför behäftade med körförbud. Ägarna måste därför anlita bärgning för transport till en auktoriserad bilskrot. Under t. ex.  Skrota bilen Göteborg i Google finner ägaren till skrotbilen registrerade företag, med tillstånd av Länsstyrelsen, som erbjuder tjänsten gratis. Bärgningsföretag, som samarbetar med auktoriserad bilskrot, erhåller intäkter som täcker kostnaden för denna tjänst. 

LÄS MER: Förbjud den olagliga exporten av skrotbilar till Afrika

Genom den allt mer utvecklade metoden för materialåtervinning blir bilskrotning inklusive bärgning och transport helt kostnadsfri för ägare till uttjänta bilar vid skrotningen. En sänkning av internationella metallpriser kan förändra situationen.  Det enda som krävs av ägaren för att skrotar fordon. Är ett sunt begrepp vid val av hämtning och ett telefonsamtal eller mail.

Bildemontering i Kungälv 031-94 37 60 skrotbilar hämtas gratis

Bildemontering i Kungälv

Vi är ingen bildemontering i Kungälv, men hämtar skrotbilar för demontering i Kungälv.  Bilbärgning Gbg AB  säljer inga reservdelar utan transporterar enbart skrotbilar till skroten.  Är ni intresserade av begagnade bildelar i Kungälv kan vi rekommendera Kungälvs Bildemontering.

Ring 031-94 37 60 för gratis hämtning av skrotbilar!

Skrotbilar hämtas i Kungälv, Göteborg med omnejd!

Klicka på videon och se när våran flakbärgare jobbar.

Vårt företag har tillstånd från Länsstyrelsen  att bedriva bärgning med uttjänta fordon.   Om du kan köra eller frakta din skrotbil själv, kan du lämna den till våran samarbetspartner och få betalt för den (Uffes Bilskrot).

Uffe bilskrot                                                                                                                           Hoga   126                                                                                                                                 472   96 Varekil

Tel 0304-47 47 6

Bildemontering Kungälv
Bildemontering i Kungälv, hämtar skrotbilar gratis för demontering.
Skrota din bil i Kungälv
Gratis hämtning av skrot bil i Kungälv

Bilskrotningens miljöpåverkan

 

Skrotbilen, som klassas som miljöfarligt avfall på grund av många giftiga och miljöförstörande ämnen, kräver vid destruktionsarbeten anpassad verkstadsanläggning, ändamålsoriktig utrustning, rationella arbetsrutiner, yrkesskicklighet och framför allt miljökunskap om miljöfarliga produkter. Därför är ett stort antal av lagar, normer, föreskrifter och rekommendationer utgivna av olika myndigheter, men där Bilskrotningsförordningen är tongivande. Som punkt ett är angivet att tillträdet till anläggningen skall vara lättillgänglig och kontrollerbart. Marken för uppställning av skrotbilar skall vara asfalterad eller på annat sätt hårdbelagd. Spill- och dagvatten från detta område skall bindas till en avskiljningsanordning för oljeavskiljning. Samma system skall gälla för verkstadsytan där dräneringsarbeten pågår. Även denna yta skall vara hårdbelagd så att spill inte kan tränga igenom. Platsen där dräneringsarbetet utföres skall utformas så att spill av vätskor inte kan rinna utanför området. De bilskrotar som demonterar detaljer för försäljning skall Upprätta en speciell plats för miljöriktig rengöring och hantering av dessa artiklar före mobil lagerhållning. Speciella låsbara förvaringstankar för bensin, diesel, kylvätska och dyl. skall finnas på brandsäker och markerad plats. Tydliga och markerade utrymningsdörrar skall finnas.

 

 

Dränering och demontering på bilskroten före fragmentering

 

Bilskrotning före fragmentering koncentreras till dränering av olika oljor, bensin, diesel och kylmedier. Demontering och lagerhållning av gummi, aluminium, startbatterier, katalysatorer och artiklar som bly eller andra lättåtkomliga artiklar som innehåller bly eller andra miljöfarliga ämnen.

Vi är ingen bildemontering i Kungälv, men hämtar skrotbilar gratis för demontering. Har tillstånd av Länsstyrelsen att hämta uttjänta fordon.

Skrota bilen Agnesberg

Vi hämtar skrotbilar gratis när du ska skrota bilen i Agnesberg.

Boka direkt på hemsidan och få en trisslott utöver ordinarie ersättning.

Eller ring Tel 031-943760.

Vi hämtar oftast samma eller följande dag om det är akut.

UFFES BILSKROT I VAREKIL

Är vår samarbetspartner det är också dom som avregistrerar skrotbilen (skrotar ur fordonet från transportstyrelsen).

www.skrotbilen.com

Skrotbilarna Gbg AB Org. Nr. 559014-4449

Kolla in oss på Facebook där vi har en del utlottningar.

Facebook skrotbilarna.se

Skrota bilen Göteborg

Bilskrot Göteborg

Bilskrot Kungsbacka

Vi hämtar skrotbilar gratis när du ska skrota bilen i Kungsbacka.

Boka direkt på hemsidan och få en trisslott utöver ordinarie ersättning.

Eller ring Tel 031-943760.

Vi hämtar oftast samma eller följande dag om det är akut.

UFFES BILSKROT I VAREKIL

Är vår samarbetspartner det är också dom som avregistrerar skrotbilen (skrotar ur fordonet från transportstyrelsen).

www.skrotbilen.com

Skrotbilarna Gbg AB Org. Nr. 559014-4449

Passa på att bli av med ditt bilskrot i Kungsbacka nu när hämtningen är gratis !

Kolla in oss på Facebook där vi har en del utlottningar.

 

Vi betalar & Hämtar Skrotbilar